پنجمین خانه ورزش شهرستان املش در روستای کجید با حضور مسوولین این شهرستان برگزار شد..   درحاشیه این  مراسم تابار رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان  املش در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار  داشت :امروز شاهد افتتاح پنجمین خانه ورزش را در شهرستان املش روستای کجید هستیم.   وی افزود :برای تجهیز این خانه […]

پنجمین خانه ورزش شهرستان املش در روستای کجید با حضور مسوولین این شهرستان برگزار شد..

 

درحاشیه این  مراسم تابار رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان  املش در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار  داشت :امروز شاهد افتتاح پنجمین خانه ورزش را در شهرستان املش روستای کجید هستیم.

 

وی افزود :برای تجهیز این خانه ورزش جهت خرید لوازم ورزشی ۴ میلیون و۷۰۰هزارتومان هزینه شده است.

 

تار در پایان خاطرنشان کرد :این لوازم شامل ؛میز پینگ پنگ و راکد پینگ پنگ-میز فوتبال دستی-۲عدد دارت-میز شطرنج-توپ های فوتبال و والیبال بوده است که انشاا…مبارک جوانان این منطقه باشد تا بتوانند از آن استفاده لازم را ببرند.