ردیف نام سمت و سمت در ستاد ۱ آقای امیر جانبازی فرماندار شهرستان رودسر و رئیس ستاد ۲ آقای محمدعلی عابدی رئیس میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری رودسر و دبیرستاد ۳ آقای ستوده رئیس هلال احمر شهرستان رودسر و اعضاء ستاد ۴ آقای پایمرد فرمانده نیروی انتظامی شهرستان رودسر و اعضاء ستاد ۵ آقای غنوی […]

9900

ردیف نام سمت و سمت در ستاد
۱ آقای امیر جانبازی فرماندار شهرستان رودسر و رئیس ستاد
۲ آقای محمدعلی عابدی رئیس میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری رودسر و دبیرستاد
۳ آقای ستوده رئیس هلال احمر شهرستان رودسر و اعضاء ستاد
۴ آقای پایمرد فرمانده نیروی انتظامی شهرستان رودسر و اعضاء ستاد
۵ آقای غنوی شهردار چابکسر و اعضاء ستاد
۶ آقای لاهوتی شهردار کلاچای و اعضاء ستاد
۷ آقای پورامیر شهردار واجارگاه و اعضاء ستاد
۸ آقای قنبرزاده شهردار رودسر و اعضاء ستاد
۹ آقای بذرافشان شهردار رحیم آباد و اعضاء ستاد
۱۰ آقای محمدی بخشدار مرکزی و اعضاء ستاد
۱۱ آقای علی نیا بخشدار رحیم آباد و اعضاء ستاد
۱۲ آقای شعبانیان بخشدار کلاچای و اعضاء ستاد
۱۳ آقای رمضان خواه بخشدار چابکسر و اعضاء ستاد
۱۴ آقای صفری رئیس آموزش پرورش رودسر و اعضاء ستاد
۱۵ آقای رضازاده رئیس آموزش پرورش کلاچای و اعضاء ستاد
۱۶ آقای ابراهیمی رئیس آموزش پرورش   چابکسر و اعضاء ستاد
۱۷ آقای نورالهی رئیس آموزش پرورش   رحیم آباد و اعضاء ستاد

«اعضاء ستاد هماهنگی سفر شهرستان رودسر »/ اختصاصی جیرگوابر نیوز