مدیر کل دفتر امورشهری و شوراهای استانداری گیلان گفت: اصل اجرایی شدن قوانین شورا بخاطر مشارکت وحضور مردم است.     به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز ؛  هوشنگ عباسقلی زاده مدیر کل دفتر امورشهری و شوراهای استانداری گیلان در معارفه شهردار جدید شهر رانکوه با بیان اینکه شهرداریها نهادهای عمومی وغیر دولتی هستند که درآمدشان از […]

مدیر کل دفتر امورشهری و شوراهای استانداری گیلان گفت: اصل اجرایی شدن قوانین شورا بخاطر مشارکت وحضور مردم است.

 

 

به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز ؛  هوشنگ عباسقلی زاده مدیر کل دفتر امورشهری و شوراهای استانداری گیلان در معارفه شهردار جدید شهر رانکوه با بیان اینکه شهرداریها نهادهای عمومی وغیر دولتی هستند که درآمدشان از محل اعتبارات داخلی و عوارض اخذ می شود افزود:شهرداران و پرسنل شهرداریها درواقع کارمند مردم هستند پس باید حقوق شهروندان نیز ادا شود.

وی با اشاره به اینکه شوراها حلقه گمشده ای هستندکه بطریقی انتخاب شهردار را دارند والحمدا…این اتفاق افتادافزود:کار شهرداری کار فوق العاده سخت است ومدیران شهرداری باید با تلاش و درایت درجهت تحقق و پیشبرد اهدافشان کوشش نمایند.

 

عباسقلی زاده همچنین با بیان اینکه شهرداریها همیشه نباید متکی به منابع دولتی باشند خاطرنشان کرد:اصل اجرایی شدن قوانین شورا بخاطر مشارکت وحضور مردم است.

وی افزود:شهرداران عزیز ما صداقت در گفتار ،رفتاروحسن وخلق با شهروندان ومردم را در اولویت کار ی خود قرار دهندواز تجربیات شهرداران گذشته ،انتقادات و پیشنهادات سازنده استفاده نمایند.