مردم ماچیان با شور و هیجانی وصف‌ناشدنی استقبال باشکوهی از خدام وپرچم امام رضا (ع) داشتند و ارادت خود را به اهل بیت عصمت و طهارت نشان دادند.   به گزارش صبح رانکوه، به نقل از اشکوریها ، پرچم بارگاه منور و نورانی حرم مطهر امام رضا(ع) و خدام حرم رضوی در میان استقبال پرشور […]

مردم ماچیان با شور و هیجانی وصف‌ناشدنی استقبال باشکوهی از خدام وپرچم امام رضا (ع) داشتند و ارادت خود را به اهل بیت عصمت و طهارت نشان دادند.

 

به گزارش صبح رانکوه، به نقل از اشکوریها ، پرچم بارگاه منور و نورانی حرم مطهر امام رضا(ع) و خدام حرم رضوی در میان استقبال پرشور مردم ماچیان وارد این خطه سرسبز شدند.

عصر امروز شمار زیادی از علاقه مندان به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) ماچیان با استقبال گرم از ۴ خادم امام رضا (ع) و بیرق حرم مطهر آن امام همام و مداح آستان قدس، عشق و علاقه شان به اهل بیت (ع) بویژه هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام رضا (ع) را به منصه ظهور رساندند.

مردم ماچیان پرچم مطهر و متبرک و خادمان امام رضا (ع) را با اجرای مداحی آستان قدس، قرائت دعا و نیایش، صلوات خاصه امام رضا (ع) و شعر سرایی از سوی شاعران و مداحان همراهی کردند.

 

خدام حرم امام رضا(ع) در ماچیان (۱) خدام حرم امام رضا(ع) در ماچیان (۲) خدام حرم امام رضا(ع) در ماچیان (۳) خدام حرم امام رضا(ع) در ماچیان (۴) خدام حرم امام رضا(ع) در ماچیان (۵) خدام حرم امام رضا(ع) در ماچیان (۶) خدام حرم امام رضا(ع) در ماچیان (۷) خدام حرم امام رضا(ع) در ماچیان (۸) خدام حرم امام رضا(ع) در ماچیان (۹) خدام حرم امام رضا(ع) در ماچیان (۱۰) خدام حرم امام رضا(ع) در ماچیان (۱۱) خدام حرم امام رضا(ع) در ماچیان (۱۲) خدام حرم امام رضا(ع) در ماچیان (۱۳) خدام حرم امام رضا(ع) در ماچیان (۱۴) خدام حرم امام رضا(ع) در ماچیان (۱۵) خدام حرم امام رضا(ع) در ماچیان (۱۶) خدام حرم امام رضا(ع) در ماچیان (۱۷) خدام حرم امام رضا(ع) در ماچیان (۱۸) خدام حرم امام رضا(ع) در ماچیان (۱۹) خدام حرم امام رضا(ع) در ماچیان (۲۰) خدام حرم امام رضا(ع) در ماچیان (۲۱) خدام حرم امام رضا(ع) در ماچیان (۲۲)   خدام حرم امام رضا(ع) در ماچیان (۲۵)  خدام حرم امام رضا(ع) در ماچیان (۲۷) خدام حرم امام رضا(ع) در ماچیان (۲۸) خدام حرم امام رضا(ع) در ماچیان (۲۹) خدام حرم امام رضا(ع) در ماچیان (۳۰) خدام حرم امام رضا(ع) در ماچیان (۳۱) خدام حرم امام رضا(ع) در ماچیان (۳۲)