رئیس آبفار شهرستان املش  گفت: در راستای جلوگیری از کم آبی روستاها از همه ظرفیت های تامین آب استفاده خواهیم کرد.     اسماعیل زاده در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت :حجم بارندگی بارش باران در ابتدای سال بیش از میانگین سالهای قبل بوده است.   وی با بیان اینکه آب همه روستاهای تحت […]

رئیس آبفار شهرستان املش  گفت: در راستای جلوگیری از کم آبی روستاها از همه ظرفیت های تامین آب استفاده خواهیم کرد.

 

 

اسماعیل زاده در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت :حجم بارندگی بارش باران در ابتدای سال بیش از میانگین سالهای قبل بوده است.

 

وی با بیان اینکه آب همه روستاهای تحت پوشش بدلیل پایین رفتن سفره های زیرزمینی کاهش یافته است افزود:به تبع آن نیز آب شرب چاها نیز پایین می رود.

اسماعیل زاده  با اشاره به اینکه ما موظفیم تامین آب شرب را انجام دهیم افزود:اغلب روستاهای تحت پوشش در این فصل با تنش آبی مواجه هستند و از مردم عزیز میخواهم که آب شرب را در انجام کارهای غیر شرب  استفاده نکنند.

رئیس آبفار شهرستان املش در پایان با بیان اینکه ما شرکتی هستیم که تولید با فروش باید همخوانی داشته باشد افزود:در راستای مشکلات کم آبی روستاها به ویژه روستاهای خرشتم؛ مجتمع نرکه؛مجتمع پیش بیجار ؛ مجتمع چهارده و در روستاهای تحت پوشش مناطق ییلاقی شهرستان املش از همه ظرفیت های تامین آب استفاده خواهیم کرد.