اختصاصی/ به همت اموزش و پرورش شهرستان املش و بسیج دانش اموزی سپاه ناحیه املش اردوی جهادی دانش اموزی از حلقه صالحین شهید حاج ابرا هیم همت بسیج دانش اموزی سپاه نا حیه املش برگزار شد.   مدیر اموزش و پرورش شهرستان املش در گفتگو با خبر نگار صبح رانکوه ضمن اعلام  این خبر اظهار […]

اختصاصی/ به همت اموزش و پرورش شهرستان املش و بسیج دانش اموزی سپاه ناحیه املش اردوی جهادی دانش اموزی از حلقه صالحین شهید حاج ابرا هیم همت بسیج دانش اموزی سپاه نا حیه املش برگزار شد.

 

مدیر اموزش و پرورش شهرستان املش در گفتگو با خبر نگار صبح رانکوه ضمن اعلام  این خبر اظهار داشت : اردوی جهادی دانش اموزی  از حلقه صالحین شهید حاج ابرا هیم همت بسیج دانش اموزی سپاه نا حیه املش به مدت یک روز در روستای  ملکوت بخش رانکوه  شهرستان املش  برگزار شد.

 

وی افزود : این اردوی یکروزه  با هدف  تقویت روحیه تعاون ٬مسولیت پذیری و مشارکت پذیری و نیز کمک به امر خدمات رسانی و محرومیت زدایی با حضور ۲۰ نفر از دانش اموزان  دختر  اموزشگاه  شبا نه روزی  فا طمیه  املش  در قالب  برداشت گندم در روستای ملکوت در ما مبارک رمضان بر گزار شد.

 

صفری تصریح کرد : این کار به همت اموزش و پرورش شهرستان املش  با مشارکت بسیج دانش اموزی  سپاه ناحیه املش ٬پایگاههای مقاومت  بسیج دهستان سمام بخش رانکوه٬ نیروی انتظامی  ٬ شوراهای اسلامی  واهالی خونگرم  روستا ههای ملکوت ٬ موسی کلایه  و لرد  بخش رانکوه ٬ مدیران مجتمع روستایی موسی کلایه ٬ مدیران اموزشگاههای شبانه روزی  فاطمیه املش و دین ودانش ملکوت ٬بسیج فرهنگیان و معا ونین اموزشی و پرورشی و پشتیبانی برگزارشد.

 

اردوی صالحین املش 1 اردوی صالحین املش 2 اردوی صالحین املش 3 اردوی صالحین املش 4 اردوی صالحین املش 5 اردوی صالحین املش 6