مدیرعامل اب وفاصلاب روستایی استان گیلان گفت: ۳۸ میلیاردتومان امسال از محل صندوق توسعه ملی به استان گیلان اختصاص یافته است.   محبعلی رنجور در حاشیه بازدید از مناطق اشکورات رحیم اباد رودسر در گفت گو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت :در سال ۹۷ دومیلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای شهرستان رودسر […]

مدیرعامل اب وفاصلاب روستایی استان گیلان گفت: ۳۸ میلیاردتومان امسال از محل صندوق توسعه ملی به استان گیلان اختصاص یافته است.

 

محبعلی رنجور در حاشیه بازدید از مناطق اشکورات رحیم اباد رودسر در گفت گو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت :در سال ۹۷ دومیلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای شهرستان رودسر وعلاوه بران از محل اعتبارات استانی دومیلیارد ودویست میلیون تومان تخصص داده شده است.

 

وی افزود دومیلیارد هشتصد میلیون تومان صندوق توسعه ملی ونیز یک میلیارد پانصد میلیون تومان از محل اعتبارات استانی برای شهرستان املش تخصص یافته است

 

مدیرعامل اب فاصلاب روستا استان گیلان تصریح کرد:  سیل اخیر امسال بالع بر ۱۵ میلیاردتومان سیل به تاسیسات وخطوط انتقال اب استان گیلان خسارت وارد کرده است

 

رنجور افزود: با توجه به نشست اخیر مجمع نمایندگان استان گیلان با اقای دکتر نوبخت معاون ریس جمهور وریس سازمان برنامه بودجه کشور در خصوص مشکلات وخسارات واردسیل به تاسیسات اب وفاصلاب روستایی استان گیلان واهتمام ویزه مجمع نمایندگان گیلان به اب وفاصلاب روستایی استان گیلان تدبیری در اختصاص بدجه ویزه اندیشیده شود

عکس و خبر: ابوالفضل شکری