معاون عمرانی فرمانداری لنگرود از ۲ونیم میلیارد تومان اعتبار برای پروژه پل ارتباطی به زمین ورزشی بعنوان کنارگذر شلمان خبرداد   مصطفوی به همراه شهردار شلمان در حاشیه بازدید پل راه دسترسی به زمین ورزشی در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت :این پل اتصال دهنده به زمین ورزشی شهرشلمان است که در سال […]

معاون عمرانی فرمانداری لنگرود از ۲ونیم میلیارد تومان اعتبار برای پروژه پل ارتباطی به زمین ورزشی بعنوان کنارگذر شلمان خبرداد

 

مصطفوی به همراه شهردار شلمان در حاشیه بازدید پل راه دسترسی به زمین ورزشی در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت :این پل اتصال دهنده به زمین ورزشی شهرشلمان است که در سال ۹۶ مورد بهره برداری قرار گرفت. وی افزود:برای دسترسی زمین و راه دسترسی جاده به سمت خیابان شهیدحسین پور در مدخل ورودی پل شلمان ،این پل را تعبیه کردندبمبلغ اولیه محاسبه شده ۲ونیم میلیارد تومان که بخشی از آن را در کمیته برنامه ریزی سال۹۷ تخصیص اعتبار کردیم و به کمک شهرداری محترم شهر شلمان نسبت به انتخاب پیمانکاراقدام شده و اکنون شروع عملیاتی لاین سمت راست جریان آب در حال شمع کوبی است .

 

وی با بیان اینکه تلاش ما براینست تا در سال ۹۸ بخش دیگر تخصیص اعتبار این پروژه را داشته باشیم و بتوانیم درهمین سال مورد بهره برداری قرار دهیم خاطرنشان کرد:پیشرفت فیزیکی این پروژه حدود۱۰ درصد است که در این راستا تجهیزکارگاه همراه با ماشین آلات صورت گرفتا است و انشاا…بزودی شمع کوبی پایه ها انجام خواهد گرفت.

معاون برنامه ریزی فرمانداری لنگرود در پایان یکی از نکات بسیار مهم این پروژه را بعنوان کنارگذر شهرشلمان در زمان خاص ترافیکی و…به شهر لنگرود عنوان کردو گفت: ورودی آن درشهر شلمان است.

عکس و خبر: ابوالفضل شکری