مدیر کل هلال احمر استان گیلان از احداث ساختمان جدید هلال احمر در املش خبر داد:     به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ در حاشیه بازدید  از پروژهای هلال احمر شهرستان املش یکی از برنامه های راهبردی هلال احمر را احداث خانه هلال از سال گذشته درمناطق آسیب پذیر وحادثه خیز عنوان کرد   وی […]

مدیر کل هلال احمر استان گیلان از احداث ساختمان جدید هلال احمر در املش خبر داد:

 

 

به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ در حاشیه بازدید  از پروژهای هلال احمر شهرستان املش یکی از برنامه های راهبردی هلال احمر را احداث خانه هلال از سال گذشته درمناطق آسیب پذیر وحادثه خیز عنوان کرد

 

وی افزود:با ایجاد احداث خانه های هلال به این نتیجه رسیدیم که هم حضورمان را در روستاها بیشتر کنیم وهم اینکه بحث آموزش همگانی جمعیت هلال احمرکه از وظایف اصلی ما است هم درقانون مدیریت بحران وپدافند غیر عامل ودراساسنامه جمعیت هلال احمرتکلیف شده را بتوانیم بهتر محقق کنیم.

ولی پور با بیان اینکه اولویت راه اندازی خانه های هلال را از مراکز دهستانها شروع کردیم افزود:از اوایل امسال دوره های آموزشی را برای مسوولین خانه های هلال ودبیران که درکنارشان فعالیت دارند رسما فعالیت خانه های هلال آغاز شد تا یک قدمی باشد برای کاهش آسیب ها و پایگاهی برای جمعیت هلال احمر خواهد شدتا فعالیتش را درسطح روستاها گسترش دهند.

مدیرکل  جمعیت هلال احمر گیلان  درادامه از ۱۲خانه هلال فعال درشهرستان املش خبرداد وگفت:۳خانه هلال دیگر نیزدرحال راه اندازی است.

 

وی افزود:طی جلساتی با مدیرکل امورروستایی وشهرو مدیریت بحران مقرر شد درخصوص تامین تجهیرات خانه های هلال وادامه فعالیت آنها با همکاری استانداری رقم خواهد خورد.وی همچنین در خصوص پایگاه کجید نیز گفت:سه سال است که از طریق سازمان امداد ونجات جمعیت هلال احمرجابجایی آن مورد تاکید بود وانشاا…زودتر تعیین تکلیف شود تا خدمات بهتر وبیشتر انجام گیرد.

ولی پور درادامه به مشکلات هلال احمر مستقر در املش پرداخت و نوسازی هلال احمر درشهرستان املش خبرداد وگفت:مراکزی مثل هلال احمرباید خودش ایمن باشد تا بتواند خدمات ارزنده ارائه دهد.

مدیرکل هلال احمر استان گیلان درپایان افزود:تا به امروز سعی کردیم امکانات وتجهیزات راچه دربحث آموزش وناوگان پشتیبانی بصورت متوازن درهمه شعب بویژه درشهرستان املش برقرار نماییم.

خبرنگار و عکاس: عزیز عابدی