رییس امور آب رودسر و املش از اجرای ۹ طرح ساماندهی رودخانه های شهرستان املش خبر داد.     به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، محمد حسین کریمی در جلسه ساماندهی رودخانه ها و استخرهای املش خاطرنشان کرد: طرحهای ساماندهی رودخانه های کیارود-البرز و شلمانرود از جمله دغدغه های استان و شهرستان بودکه توانستیم این رودخانه […]

رییس امور آب رودسر و املش از اجرای ۹ طرح ساماندهی رودخانه های شهرستان املش خبر داد.

 

 

به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، محمد حسین کریمی در جلسه ساماندهی رودخانه ها و استخرهای املش خاطرنشان کرد: طرحهای ساماندهی رودخانه های کیارود-البرز و شلمانرود از جمله دغدغه های استان و شهرستان بودکه توانستیم این رودخانه ها را از بالا دست تا پایین دست مورد پایش و پیمایش میدانی قراردهیم.

 

وی ازانجام پیمایش پنج مرحله رودخانه ها خبرداد و گفت:در پیمایش اول شرایط کلی وساختاری رودخانه مورد بررسی قرار گرفت و در مرحله های بعدی نقشه برداری مسیر بالادست و پایین دست نقاطی که با مشکل مواجه بودند انجام شد و طراحی سازه ها وراهکار مناسب برای هرکدام از این مشکلات با فرایند زیاد صورت گرفت.

 

کریمی در ادامه به ۹طرح ساماندهی رودخانه ها از قبیل؛-ساماندهی رودخانه کیارود دررجنب مزارشهدای جیرگوابر-ساماندهی رودخانه البرز در محدوده مسجد بالنگه تا سردهنه حاجی آباد-ساماندهی رودخانه البرز در محدوده مسجد بالامحله نرکه تا بقعه متبرکه-ساماندهی رودخانه البرز در محدوده سردهنه جورکاسر -ساماندهی رودخانه در محدوده روستای ده لات-ساماندهی رودخانه کیارود در محدوده سردهنه ۹محل در سفید داربن-ساماندهی رودخانه کیارود در روستای جورگوابر -ساماندهی رودخانه واحداث سردهنه مجاور پارک رانکوه عنوان کرد

 

 

رییس امور آب رودسر و املش :در راستای اجرای طرح ها وساماندهی آن بخش از بستر وحریم رودخانه ها که در حریم پل ها و آب نماها و سایر سازه های مربوطه به جاده ها واقع گردیده است، لذا اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای در خصوص راههای خارج از محدوده شهر ها و روستاها و اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درخصوص تاسیسات واقع در محدوده طرح هادی ،طرح ساماندهی مربوطه را تهیه و به شرکت آب منطقه ای ویا رئیس کارگروه اعلام نماید.

 

کریمی درپایان افزود:ادامه کار مسوولیت طرح برعهده آب منطقه ای و اقدامات حفاظتی مربوط به نگهداری وتعمیرات برعهده اداره راه و یا بنیاد مسکن خواهد بود.