اختصاصی/ مدیرجهادکشاورزی املش ازاجرای طرح توسعه گلخانه های کوچک مقیاس درشهرستان املش خبرداد

محمد مهدی صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز با اعلام این خبر گفت:پیرو تصویب نظام صدورپروانه های واحدهای گلخانه ای توسط مقام عالی وزارت، این مدیریت براساس دستورالعمل ومقررات اجرایی اقدام به تشکیل کارگروه توسعه گلخانه وفق چارچوب نظام صدورپروانه های گلخانه ای نمود.

 

وی افزود: دراین راستا دریک فرآیندعملیاتی با برگزاری کلاسهای آموزشی وتخصصی نسبت به ترویج توسعه گلخانه درسطح شهرستان اهتمام جدی صورت گرفت.

 

صفری بیان داشت: تاکنون ۳۱ پروانه تاسیس درسطح ۱۴۶۰۸ مترمریع گلخانه سرپوشیده صادرگردیدکه ازاین تعداد؛ ۲۸ بهره برداربه بانکهای عامل کشاورزی وپست بانک جهت دریافت تسهیلات کم بهره ازمنابع تبصره ۱۸ معرفی شدند.

 

وی در پایان خاطرنشان ساخت:ازمزایای کشت گلخانه ای میتوان به افزایش تولیددرواحدسطح، تولیدبیش ازیک محصول درسال، افزایش کیفیت محصول تولیدی، صرفه جویی درمصرف آب، استفاده ازاراضی غیرقابل کشت با سیستم هیدروپونیک، عدم وابستگی تولیدبه شرایط محیطی وامکان بازاریابی مناسب، تداوم تولیدمحصول درتمام فصلهای سال وایجاد فرصتهای شغلی مناسب برای جوانان جویای کار ودانش آموختگان کشاورزی درشهرستان املش اشاره نمود.