چین سوم برگ سبزچای در باغ های گیلان و مازندران آغاز شد.     به گزارش رانکوه نیوز، رییس سازمان چای کشور امروز گفت : چایکاران گیلان و مازندران امید دارند در صورت مناسب بودن شرایط جوی در این مرحله حدود ۱۸هزار تن برگ سبز برداشت کنند. آقای جهانساز افزود : چین سوم برگ سبز […]

چین سوم برگ سبزچای در باغ های گیلان و مازندران آغاز شد.

 

 

به گزارش رانکوه نیوز، رییس سازمان چای کشور امروز گفت : چایکاران گیلان و مازندران امید دارند در صورت مناسب بودن شرایط جوی در این مرحله حدود ۱۸هزار تن برگ سبز برداشت کنند.

آقای جهانساز افزود : چین سوم برگ سبز چای از باغ های گیلان و مازندران تا مهرماه ادامه دارد.

وی گفت : چایکاران تا امروز ۷۸ هزار تن برگ سبز چای به ارزش حدود ۱۶۴ میلیارد تومان برداشت کردند که ۴۱ درصد آن درجه یک و بقیه درجه دو بود.

رییس سازمان چای کشور درخصوص مطالبات چایکاران هم گفت : از ۱۶۴ میلیارد تومان مطالبات چایکاران تا امروز ۱۱۲ میلیارد تومان معادل ۶۸ درصد آن تا امروز پرداخت شد.

آقای جهانساز افزود : ۱۵۰ کارخانه چایسازی گیلان و مازندران هم امسال ۱۶ هزار و۵۰۰ تن چای خشک تولید کردند.

باروتی ، ممتاز، شکسته، قلم و شکسته قلم ازانواع چای خشک تولیدی در
کارخانه های چایسازی شمال ایران است.

چایکاران شمال کشور در سه مرحله بهاره ، تابستانه و پاییزه برگ سبز برداشت می کنند.

گیلان و مازندران ۵۵ هزار خانوار و ۲۵ هزارهکتار باغ چای دارد.

۹۰ درصد چای کشور در گیلان تولید می شود.

سازمان چای کشور در لاهیجان مستقراست.

a