نام نویسی چایکاران شمال برای دریافت تسهیلات بهزراعی باغ های چای آغاز شد. به گزارش رانکوه نیوز ؛ رییس سازمان چای کشور امروز گفت : در مرحله نخست ، ۱۸۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق حمایت توسعه صنعت چای ، برای بهزراعی باغ های چای گیلان و مازندران به چایکاران پرداخت می شود. حبیب […]

نام نویسی چایکاران شمال برای دریافت تسهیلات بهزراعی باغ های چای آغاز شد.
به گزارش رانکوه نیوز ؛ رییس سازمان چای کشور امروز گفت : در مرحله نخست ، ۱۸۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق حمایت توسعه صنعت چای ، برای بهزراعی باغ های چای گیلان و مازندران به چایکاران پرداخت می شود.
حبیب جهانساز با بیان اینکه تسهیلات بهزراعی باغ های چای با سود ۴ درصد پرداخت می شود از چایکاران خواست برای نام نویسی به اداره های چای محل سکونت شان مراجعه کنند.
وی افزود : دولت ۸۵ درصد هزینه سامانه آبیاری تحت فشار را هم بلاعوض به چایکاران پرداخت می کند و چایکاران دارای مجوز پروانه بهره برداری می توانند از این تسهیلات بلاعوض بهرمند شوند .
گیلان  و مازندران ۶۰ هزار خانوار چایکار و ۲۵ هزار هکتارباغ چای دارد.
بهزراعی باغ های چای شامل هرس بوته ها و علف های هرز و هچنین کودپاشی است.
۹۰ درصد چای کشور در گیلان تولید می شود.