مدیرجهاد کشاورزی املش از آغاز اولین نشاء مکانیزه برنج در املش خبر داد.

محمد مهدی صفری روز دوشنبه در حاشیه اولین نشای  برنج در روستای کرف محله املش در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز گفت:پیش بینی می شود امسال ۶۶ دستگاه نشاء  ۹۰ درصد مزارع شالیزاری شهرستان املش را به شیوه مکانیزه نشاء کنند.

وی  افزود: غلامرضا عباسی اولین شالیکار  شهرستان املش است که امروز دوشنبه اولین نشاء برنج به روش مکانیزه را در سطح ۴هزار مترمربع از مزارع خود آغاز کرد.

صفری بیان داشت :صددرصد شخم زمستانی در مزارع شالیکاری املش به پایان رسیده است و تا امروز ۸درصد مزارع شالیزاری املش شخم دوم نیز زده شده است.

وی تصریح کرد:۲۶هزار و۵۰۰ کیلو بذرگواهی شده از نوع هاشمی،آنام وگیلانه دربین ۴۶۰ کشاورز شالیکار املشی توزیع شده است.

مدیر جهاد کشاورزی املش  ادامه داد:۹۵ درصد مزارع شالیکاری املش خزانه گیری شده است.