چای نمایشگاه چای - رانکوه نیوز
برگزاری چنین نمایشگاهایی باعث تعامل تجاری ایران با سایر کشورهای تولیدکننده خواهد بود 18 نوامبر 2014

برگزاری چنین نمایشگاهایی باعث تعامل تجاری ایران با سایر کشورهای تولیدکننده خواهد بود

مدیر عامل اتحادیه بازرگانان و توزیع‌کنندگان چای کشور گفت: دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی چای کشور که با حضور بازرگانان و توزیع‌کنندگان چای ایران و سایر کشورهای تولیدکننده  چای تشکیل شده است  وعصرامروزآغاز  بکار وبه مدت سه روز ادامه خواهد داشت.  به گزارش خبرنگارصبح رانکوه، محمودرضا موثقی افزود: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی ضمن تثبیت جایگاه چای ایران به […]