ميراث ورزشي - رانکوه نیوز
کشتی گیله مردی، نمادی از میراث ورزشی گیلان 18 آوریل 2016

کشتی گیله مردی، نمادی از میراث ورزشی گیلان

صبح رانکوه:  هجدهم آوریل مقارن با ۳۰ فروردین ماه از سوی ایکوموس (شورای بین المللی بناهای تاریخی) به عنوان روز جهانی بناها و محوطه ها انتخاب شده و شعار این روز برای امسال، میراث ورزش نامگذاری شده و کشتی گیله مردی، نمادی از میراث ورزشی گیلان است که سده به سده از هزاران سال پیش […]