مواد مخدر شهرستان لنگرود - رانکوه نیوز
جلسه شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان لنگرود  برگزار شد / تصاویر 28 ژوئن 2017

جلسه شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان لنگرود برگزار شد / تصاویر

جلسه شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان لنگرود  برگزار شد     به گزارش خبرنگارصبح رانکوه، جلسه شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان لنگرود با حضور اعضا به ریاست محمدرضا محمدی معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان لنگرود برگزار شد.