مهارت آموزی روستائیان - رانکوه نیوز
اجرای طرح توانمندسازی و مهارت آموزی روستائیان در گیلان 26 مه 2015

اجرای طرح توانمندسازی و مهارت آموزی روستائیان در گیلان

گیلان نخستین مجری طرح توانمندسازی و آموزش‌های مهارتی روستائیان،عشایر، مناطق مرزی و محروم کشور در سال ۹۴ است.     به گزارش صبح رانکوه، طرح توانمندسازی و آموزش‌های مهارتی روستاییان، عشایر، مناطق محروم و مرزی در هشت مرحله با بهره‌گیری از ظرفیت‌های درون سازمانی، سایر نهادهای دولتی و بخش خصوصی انجام می‌شود و استان گیلان […]