معرفی بیمارستان - رانکوه نیوز
بیمارستان نیکوکار املش: معرفی بیمارستان 01 آگوست 2016

بیمارستان نیکوکار املش: معرفی بیمارستان

اختصاصی/ بیمارستان نیکوکار  یکی از مراکز درمانی تخصصی شهر املش  است که هدف آن ارائه خدمت تشخیصی-درمانی مناسب بطور بستری و سرپایی به شهروندان محترم (آقایان ، بانوان و کودکان) می باشد.   به گزارش خبرنگار صبح رانکوه، عملیات احداث بیمارستان ۳۲ تختخوابی نیکوکار املش  در سال ۸۶ آغاز و در بهمن ۹۳ به اتمام رسیداین بیمارستان با […]