مشد معصومه - رانکوه نیوز
روایت شفاهی مشد معصومه از املش 14 ژانویه 2019

روایت شفاهی مشد معصومه از املش

۸۲ سال از سن نازنین او می‌گذرد. ذهن پویایی دارد، اما درد کمر امانش نمی‌دهد، روزگار با فراز و نشیب‌هایش کمرش را خم کرده است.     به گزارش رانکوه نیوز به نقل از فصلنامه آوای املش ؛ ۸۲ سال از سن نازنین او می‌گذرد. ذهن پویایی دارد، اما درد کمر امانش نمی‌دهد، روزگار با فراز […]