مرگ جوان - رانکوه نیوز
مرگ جوان موتور سوار املشی در تصادف هالیدشت 11 آوریل 2015

مرگ جوان موتور سوار املشی در تصادف هالیدشت

عصر جمعه ۲۱ فروردین یک جوان املشی در تصادفی در هالیدشت ، جان خود را از دست داد.     به گزارش صبح رانکوه، ، در پی سرعت زیاد دو موتور سیکلت در پیچ تند خروجی روستای هالیدشت به سمت خصیل دشت ، دوموتور سیکلت که راکبین آن اهل اطاقور و املش بودند از روبرو […]