برگزاری مسابقات تنیس - رانکوه نیوز
تسهیلات اشتغال دربهزیستی املش/هنرمندان املشی درزمینه صنایع دستی/ 27 ژوئن 2015

تسهیلات اشتغال دربهزیستی املش/هنرمندان املشی درزمینه صنایع دستی/

پایگاه خبری تحلیلی صبح رانکوه: وضعیت کمبودآب ۳۰۰هکتارازشالیزارهای شهرستان املش بحرانی است.         مهدی جعفری فرمانداراملش درکمیته بحران آب این شهرستان وضعیت کمبودآب کشاورزی شالیزارهای بعضی ازمناطق شهرستان املش ازجمله۳۰۰هکتارازشالیزارهای چهارده سفلی، پایین محله چلارس،پایین محله مشکله وتازه آبادنرکه را بحرانی اعلام نمودوازشالیکاران خواست دررعایت نوبت بندی وتوزیع آب بامسئولان محلی وآبیاری […]