انجمن دوستداران امام - رانکوه نیوز
گام به گام در را پاکسازی روستای امام از زباله ها 05 مه 2015

گام به گام در را پاکسازی روستای امام از زباله ها

اختصلاصی/ صبح رانکوه: در راستای ارتقای فرهنگ ایجاد محیط زیست پاک و عاری  از زباله انجمن دوستداران امام اقدام به پاکسازی محیط زیست روستای تاریخی امام رانکوه از زباله می کنند.     به گزارش خبرنگارصبح رانکوه،  انجمن دوستداران روستای تاریخی وگردشگری امام املش با همکاری دهیاری وشورای روستا وگروه های کوه نوردی وطرفداران محیط […]