امور روستایی و عشایری - رانکوه نیوز
جعفری فرماندار سابق املش مدیر کل امور روستایی و عشایری گیلان منصوب شد 27 ژانویه 2016

جعفری فرماندار سابق املش مدیر کل امور روستایی و عشایری گیلان منصوب شد

مهدی جعفری به عنوان مدیر کل امور روستایی و عشایری و همچنین حمیدرضا امام پناهی به عنوان مشاور ایثارگران استاندار گیلان منصوب شدند.   به گزارش صبح رانکوه، طی احکام جداگانه ای مدیر کل امور روستایی و عشایری و همچنین مشاور ایثارگران استاندار گیلان منصوب شدند. IMG_7011بر این اساس مهدی جعفری فرماندار سابق املش به […]