چای شما
اختصاصی رانکوه نیوز

رئیس تامین اجتماعی شهرستان املش:

تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱۳۹۶ در ۳:۰۰ ب.ظ , کد خبر:   65069
۳۴ درصد از جمعیت شهرستان املش تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند

رئیس تامین اجتماعی شهرستان املش گفت: افراد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی شهرستان املش بیش از ۱۲۸ میلیارد ریال دریافت کرده اند.

 

محمد هرمزی در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت: ۵۹۰۰ بیمه شده اصلی به همراه ۱۲۰۰ مستمری بگیر به همراه سایر افراد تبعی در مجموع ۱۵ هزار نفر معادل ۳۴ درصد از جمعیت شهرستان املش تحت پوشش تأمین اجتماعی اند که از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲۸ میلیارد و ۷۱۷ میلیون ریال در قالب هزینه تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت و مقرری بیمه بیکاری دریافت کرده اند.

 

وی افزود: از مجموع این میزان پرداختی به افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی شهرستان املش، ۱۱۸ میلیارد و ۱۵۵ میلیون ریال بعنوان بازنشستگی، کارافتادگی، بازماندگان در قالب تعهدات بلندمدت و ۸ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال مقرری بیمه بیکاری و ۲ میلیاردو ۱۱۲ میلیون ریال هم کمک ازدواج، بارداری، غرامت، دستمزد، اروتز و پروتز در قالب تعهدات کوتاه مدت است.

 

هرمزی تصریح کرد:  تأمین اجتماعی شعبه املش ۲۳ میلیارد ریال مطالبات از کارفرمایان و بیمه شدگان دارد که ۳۰ درصد آن متعلق به ۲۰ کارخانه چایسازی و ۳۸ درصد آن مربوط به پیمانکاران و بقیه هم مربوط به اصناف و شرکت هاست.

بنر-رانکوه-نیوز-ادامه-مطلب.

نظر دهید