چای شما
اختصاصی رانکوه نیوز

رئیس اداره حفاطت محیط زیست رودسر در گفتگو با رانکوه نیوز خبر داد

تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱۳۹۷ در ۳:۰۷ ب.ظ , کد خبر:   72825
کارت قرمز برای سرپرست شهرداری رودسر

سرپرست شهرداری رودسر لز محیط زیست کارت قرمز گرفت.

 

رئیس اداره حفاطت محیط زیست شهرستان رودسر در حاشیه بازدید از محل دفع زباله ها ریجکتی کارخانه کمپوست واقع در اراضی متعلق به شهرداری رودسر در گفت گو با خبرنگار رانکوه نیوزاظهار داشت: ریجکتی های کارخانه کمپوست که در این مکان تخلیه می کردد بشکل اصولی دفع نگردیده است وشهرداری رورسر می بایست بلافاصله پس از انتقال ریجکتی نسبت به خاک پوشانی با صخامت مناسب برروی زباله ها جهت جلوگیری از انتشار بوی نا نطبوع وتجمع حیوانات موزی اقدام نماید

 

علی محمدپور افزود با توجه به تماسهای تلفنی ومراجعات مکرر ساکنین وکسبه به اداره حفاطت محیطزیست شهرستان رودسر مبنی بر نارصایتی ناشی از بدی نا مطبوع وتقاصای رفع مشک وپس از بازدید کارشناسان این اداره مراتب طی اخطاریه زیست محیطی صبح امروز با بازده زمانی ۲۴ ساعته به سرپرست شهرداری رودسر کتبا ابلاع گردید بدهی است در صورت عدم تمکین طبق قانون از طزیق مراجع قصایی پیگیری خواهد شد.

عکس و خبر: ابوالفضل شکری

بنر-رانکوه-نیوز-ادامه-مطلب.

نظر دهید