چای شما

فرمانداراملش خبرداد:

تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ در ۱۲:۱۵ ق.ظ , کد خبر:   16420
پرداخت ۳۸میلیارد ریال تسهیلات اشتغال زایی درشهرستان املش/تصایر

۳۸میلیاردریال تسهیلات اشتغال زایی درشهرستان املش پرداخت شده است.

 

 

به گزارش “خبرنگارصبح رانکوه”  فرمانداراملش درمراسم افتتاح یک واحدتولیدگل وگیاهان زینتی درروستای گرمابسراازبخش رانکوه این شهرستان عنوان گفت:درراستای تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظرمقام معظم رهبری۳۸میلیاردریال درزمینه های مختلف اشتغال ازدستگاه های مختلف اداری وبانکی این شهرستان درسال جاری پرداخت شده است.

بازدید-فرماندار-املش-از-گلخانه-در-گرمابسرا-1

جعفری افزود: ازشهرستان املش بعنوان یک شهرستان کشاورزی نام بردکه اکثریت قریب به اتفاق مردم آن حتی قشرشهرنشین باکاشت وداشت وبرداشت انواع محصولات کشاورزی اعم اززراعی وباغی و پرورش دام وطیور،زنبورعسل،کرم ابریشم وماهی به خوبی آشنایی دارندوبایداین فرهنگ تولیدبه نسل جدیدانتقال داده شودکه البته عزم عمومی رامی طلبدوازحمایت جدی هم نبایدغفلت نمود.

بازدید-فرماندار-املش-از-گلخانه-در-گرمابسرا-2

بازدید-فرماندار-املش-از-گلخانه-در-گرمابسرا-3

 

 

 

بنر-رانکوه-نیوز-ادامه-مطلب.

نظر دهید