چای شما

رییس منابع طبیعی املش:

تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱۳۹۳ در ۱۱:۴۹ ق.ظ , کد خبر:   6909
موسی آراسته:عاملان آتش سوزیهای مناطق جنگلی املش  به مراجع قضایی معرفی شدند

درپنج فقره آتش سوزی دریک ماه گذشته ده هکتارازباغات مخروبه چای ومناطق جنگلی درشهرستان املش درآتش سوخت.

 به گزارش خبرنگار صبح رانکوه، به گفته موسی آراسته رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان املش درپنج فقره آتش سوزی دریک ماه گذشته درحاشیه روستاهای بالنگه،عباس گوابر، شیردره،تبرزین لنگه ومیان سرادرمناطق کوهپایه ای این شهرستان ده هکتارازباغات مخروبه چای ومناطق جنگلی درشهرستان املش درآتش سوخت که ازمجموع این میزان یک هکتاراراضی جنگلی است که براثرمجاورت باغات مخروبه چای وحریق ناشی ازآن دچارآتش سوزی سطحی شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری گفته پیگیری هابرای شناسایی ومعرفی به محاکم قضایی عاملان این حوادث ناگوار همچنان ادامه دارد.

شهرستان املش۳۷هزارهکتاراراضی ملی داردکه۲۰هزارهکتارآن پوشیده ازجنگل است.

بنر-رانکوه-نیوز-ادامه-مطلب.

نظر دهید