چای شما

چایکاران املشی درچین دوم امسال

تاریخ انتشار : ۳ شهریور ۱۳۹۳ در ۴:۱۲ ب.ظ , کد خبر:   6756
فرماندار املش:باغات چای شهرستان املش دربعضی ازمناطق بحرانی است.

چایکاران املشی درچین دوم امسال بعلت خشکسالی هزارتن کمترازپارسال برگ سبزچای برداشت کرده اند.

 به گزارش صبح رانکوه، مهدی جعفری فرمانداراملش گفته چایکاران املشی درچین دوم امسال۱۴هزارو ۳۲۱تن برگ سبزچای به ارزش۲۰۴میلیاردو۶۳۲میلیون ریال از۵۲۰۰هکتاراز باغات چای این شهرستان برداشت کرده اندکه هزارتن نسبت به چین دوم پارسال کمتراست.

فرمانداراملش علت کاهش تولیدبرگ سبزچای درچین دوم راخشکسالی ماه های گذشته عنوان نمودوگفت:باغات چای شهرستان املش دربعضی ازمناطق بحرانی است.

شهرستان املش بزرگترین تولیدکننده چای کشوراست.

بنر-رانکوه-نیوز-ادامه-مطلب.

نظر دهید