چای شما

به مناسبت هفته دولت

تاریخ انتشار : ۲ شهریور ۱۳۹۳ در ۱۱:۵۵ ب.ظ , کد خبر:   6702
سه خبر از حوزه کتاب خوانی املش

سیصدعنوان کتاب باهمراه بامحصولات فرهنگی وصنایع دستی با۱۰تا۱۵درصدتخفیف درنمایشگاهی در کتابخانه عمومی شهرستان املش برای خریدوبازدیدعموم به نمایش گذاشته شده است.

به گزارش خبرنگار صبح رانکوه،  رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان املش۷۰۰جلدکتاب با۳۰۰عنوان درزمینه های مختلف مذهبی،علمی،هنری،ادبی،آشپزی،داستانی وخارجی همراه بامحصولات فرهنگی و ۴۰اثرازآثارهنری اعضاءفعال کتابخانه های عمومی این شهرستان درزمینه بافتنی،گل دوزی،لباس محلی،عروسک دوزی،کاموابافی،مکرومه بافی وکارهای تزئینی باگل وگیاه با۱۰تا۱۵درصدتخفیف از امروزتاشنبه آینده پایان هفته دولت صبح وعصربرای خریدوبازدید عموم درکتابخانه شماره۲املش واقع در جنب کمیته امدادسابق به معرض نمایش گذاشته شده است.

—————————————————————————————————————————————————————————-

سه عضوفعال کتابخانه های عمومی شهرستان املش بعنوان کتاب خوانان حرفه ای کشورانتخاب شده اند.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان املش گفت : خانم ها  زینب بابازاده،فاطمه محمدی وفاطمه حاکمی فربعنوان کتابخوان حرفه ای کشوری انتخاب شده اند.

فاطمه اسماعیل پورافزود:  علاوه براین هفت نفردیگرازاعضاء فعال کتابخانه های عمومی شهرستان املش بعنوان کتاب خوانان برتراستانی وشهرستانی معرفی شده اندکه همگی درمراسم افتتاحیه نمایشگاه وفروشگاه کتاب ومحصولات فرهنگی همراه باصنایع دستی کتابخانه عمومی شهرستان املش که امروزبه مناسبت گرامیداشت اولین روزهفته دولت باحضورمهدی جعفری فرمانداروجمعی ازرؤسای ادارات املش،بااهداء هدیه موردتجلیل قرارگرفتند.

——————————————————————————————————————————————————————————

برای خانواده های کارکنان دولت کارت عضویت رایگان صادرمی شود.

به گفته فاطمه اسماعیل پوررئیس کتابخانه های عمومی شهرستان املش به مناسبت گرامیداشت هفته دولت ازامروز دوم شهریورتاهشتم به خانواده های کارکنان دولت درصورت مراجعه باهریک ازکتابخانه های عمومی یک ودوشهراملش وشهررانکوه بادردست داشتن عکس وکپی شناسنامه وکارت ملی ازکارت عضویت رایگان بهره مندمی شود.

بنر-رانکوه-نیوز-ادامه-مطلب.

نظر دهید