چای شما

تاریخ انتشار : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ در ۲:۵۶ ب.ظ , کد خبر:   635
«جای خالی موزه در املش»

SakaGriffin

جیرگوابر نیوز/ با توجه به قدمت تاریخی املش و وجود تمدنی عظیم که به عصر قبل از هخامنشیان بر میگردد و وجود آثار باستانی فراوان در این تمدن که در حال حاضر بیشتر این آثار که فخر تمدنی املش هستند در موزه های داخل و خارج از کشور در معرض دید قرار دارند به نظر میرسد بایستی موزه ای در املش تاسیس گردد و در کنار آن کارگاه باستانشناسی که تحقیقات باستانشناسی تمدن املش را پیگیری کندایجاد گردد.

مسئولین شهر اعم از شهردار, فرماندار و نماینده شهرستان در این خصوص مسئولیت مضاعف دارند که قصور از این مسئولیت ,کوتاهی در حق شهروندان املشی است./منبع: acp.parsiblog.com

بنر-رانکوه-نیوز-ادامه-مطلب.

نظر دهید