چای شما

مدیرعامل تعاونی دامداران شهرستان املش:

تاریخ انتشار : ۲۳ بهمن ۱۳۹۳ در ۹:۲۰ ب.ظ , کد خبر:   16564
بیش از ۴ هزار تن شیر خام در املش تولید شد

مدیرعامل شرکت تعاونی دامداران شهرستان املش از تولید بیش از ۴هزار تن شیر خام توسط دامداران این شهرستان در ده ماه گذشته خبر داد.

 

 

به گزارش” خبرنگار صبح رانکوه” احسان خبازکار گفت:  ۴هزارو۳۴۱تن شیرمازادبرنیازدامداران عضواین تعاونی درده ماه گذشته درمجموعبه ارزش ۴۹میلیاردو۵۸۹میلیون ریال خریداری شده که درمقایسه بامدت مشابه پارسال یک ونیم درصدافزایش رانشان می دهد.

وی تصریح کرد:  درهمین مدت۶هزارو۸۰تن انواع نهاده های دامی درمجموع به ارزش۵۳ میلیاردو۴۲۵میلیون ریال بین دامداران عضوشرکت تعاونی دامداران شهرستان املش توزیع شده است.

مدیرعامل تعاونی دامداران شهرستان املش اضافه کرد۷۱۱:دامدارفعال عضواین تعاونی به ازاء تولید۱۳۶۹تن شیردرسه ماه اول امسال۲میلیاردو۶۰۱میلیون ریال یارانه شیرازدولت طلبکارند که هنوزپرداخت نشده است.

بنر-رانکوه-نیوز-ادامه-مطلب.

نظر دهید