چای شما

در پی سفر مدیرکل تامین اجتماعی گیلان به املش:

تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ در ۱۲:۵۱ ق.ظ , کد خبر:   16433
احداث درمانگاه عمونی تامین اجتماعی در املش

نشست مدیرکل تامین اجتماعی گیلان بهمراه دکترشهدی نژادمعاونت درمان تامین اجتماعی گیلان در محل فرمانداری املش با آقای رهبری املشی نماینده شهرستان در مجلس وهمچنین فرمانداران املش ورودسر در محل فرمانداری املش برگزار شد.

 

به گزارش “خبرنگارصبح رانکوه”در این نشست که پیرو ارسال نامه گلایه آمیز جناب آقای رهبری املشی خطاب به آقای ربیعی وزیررفاه،کاروتعاون مبنی برعدم سفرمدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به شهرستانهای رودسرواملش درسفر چندی پیشش به گیلان برگزارگردیده بود.نهایتا آقای رهبری درخواست راه اندازی درمانگاه عمومی تامین اجتماعی دراملش،راه اندازی شعبه بانک رفاه کارگران دراملش ،ارتقاء درمانگاه عمومی رودسربه درمانگاه تخصصی وشبانه روزی وتامین یک دستگاه آمبولانس برای درمانگاه تامین اجتماعی رودسرکرد.نهایتادر این نشست مقررشددرسفروزیررفاه،کاروتعا ون به گیلان دراسفندماه کلنگ درمانگاه عمونی تامین اجتماعی در پشت ساختمان تامین اجتماعی املش به زمین زده شودوهمچنین با ارتقاءدرمانگاه عمومی رودسربه درمانگاه تخصصی واختصاص یک دستگاه آمبولانس به درمانگاه رودسرموافقت شد.همچنین مقررشددرخصوص ارتقاءباجه بانک رفاه املش به شعبه مجوزهای بانک مرکزی اخذ گردد.

42گردد.40

41

بنر-رانکوه-نیوز-ادامه-مطلب.

نظر دهید