چای شما
اختصاصی صبح رانکوه

تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱۳۹۷ در ۳:۲۷ ب.ظ , کد خبر:   71950
آغاز برداشت نارنج از ۱۱۵ هکتار از باغات املش

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان املش گفت: کاربرداشت نارنج درسطح ۱۱۵ هکتارازباغات شهرستان املش آغازگردیده است

 

امیربنده ای در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهارداشت: پیش بینی میگرددازاین سطح مقدار ۱۰۳۵ تن محصول به ارزش تقریبی ۲۰۷۰۰ میلیون ریال برداشت شود

وی افزود:  رشت وبندرانزلی مهمترین بازارمصرف نارنج شهرستان املش بوده وهمچنین این محصول به استانهای تهران،همدان،قزوین،اصفهان و…صادرمیگردد

 

رئیس جهاد کشاورزیشهرستان املش بیان داشت:.متوسط عملکرددرهکتارنارنج درشهرستان ۹ تن بوده وشهرستان املش حدود ۳۰۰۰ هکتارباغ مرکبات داشته و۴۲۸۵ نفربهره بردارداردودرحال حاضرقیمت هرکیلونارنج دربازارمحلی املش ۲۰۰۰۰ ریال میباشد.

بنر-رانکوه-نیوز-ادامه-مطلب.

نظر دهید